រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២១ករណី ជាសះស្បើយចំនួន៤៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.8ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៧ករណី នៅថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.2ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៦ករណី នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.6ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៨ករណី នៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.9ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអង្គរជ័យ ស្រុកឈូក ស្រុកបន្ទាយមាស និងស្រុកដងទង់

 • 2.0ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៤ករណី ជាសះស្បើយ១២៨នាក់ និងស្លាប់០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.3ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៩ករណី នៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.6ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងកំពត ក្រុងបូកគោ និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីប្រជុំជនស្រុកទឹកឈូ ស្រុកជុំគិរី និងស្រុកកំពង់ត្រាច

 • 599
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៣៤ករណី នៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.8ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៤៣ករណី និងជាសះស្បើយចំនួន៩២នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.9ពាន់
 • ដោយ savuth