រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

 • 232
 • ដោយ savuth
សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។

 • 448
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៩ករណី នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.5ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៣៣ករណី ជាសះស្បើយចំនួន៦៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.4ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៨ករណី នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 920
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៥២ករណី នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.5ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៦ករណី នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 975
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២២ករណី និងជាសះស្បើយចំនួន៤៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.3ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកទឹកឈូ ស្រុកកំពង់ត្រាច និងស្រុកជុំគីរី ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 • 532
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៦ករណី នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.1ពាន់
 • ដោយ savuth