រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ពាក់ព័ន្ធករណីចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូច និងការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់អង្គភាព CEN News និងសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត មកលើរដ្ឋបាលឃុំ ស្រុក មន្ទីរអង្គភាព និងរដ្ឋបាលខេត្ត

  • 1.3ពាន់
  • ដោយ savuth

អត្ថបទទាក់ទង