រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីស្លាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន០២នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

  • 4.0ពាន់
  • ដោយ savuth

អត្ថបទទាក់ទង