រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន២៩ករណី
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

  • 5.7ពាន់
  • ដោយ savuth

អត្ថបទទាក់ទង