រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

ស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៨១ករណី
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

  • 6.5ពាន់
  • ដោយ savuth

អត្ថបទទាក់ទង