រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនមួយនាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅខេត្តកំពត សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម÷

  • 1.3ពាន់
  • ដោយ savuth

អត្ថបទទាក់ទង